ELS NOSTRES SERVEIS

SERVEI MÉDIC:

Comptem amb una metgessa de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hrs, la qual s’encarrega de recuperar la salut dels residents, mitjançant l’estudi, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les malalties i lesions (sota la supervisió de MUTUAM). També s’encarrega de realitzar tots els informes necessaris (llei de dependència, discapacitat,etc).

Es la màxima responsable de la salut dels residents i la que lidera la planta.  A l’hora es la responsable de coordinar a DUE’s (infermers) i auxiliars d’infermeria.

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea de medicina.

DSC_1036DSC_0943

 

 

 

 

 

 

 

INFERMERES:

Comptem amb un equip d’infermeres de dilluns a diumenge de 8 a 20hrs. Són les encarregades de vetllar pel benestar global del pacient. Per això,  tenen com a funcions bàsiques l’administració de la medicació, la realització de cures de nafres i la col·locació de sondes i vies. També són les encarregades de controlar el treball que deleguen als auxiliars sanitaris.

Estan en contacte directe amb la metgessa, que és qui realitza la pauta de la medicació, determinants quins fàrmacs ha de prendre cada pacient , i amb el servei de farmàcia.

Formen part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea d’infermeria.

DSC_1042DSC_0911

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL SOCIAL:

Comptem amb una treballadora social de dilluns a divendres de 9:00 a 18hrs, la qual s’encarrega de contactar amb la família del pacient per realitzar l’entrevista d’ acollida.

Aquesta primera entrevista serveix com a primer contacte amb el pacient i la seva família. Fa la valoració de futures necessitats per poder intervenir a temps. Explica quina serà la seva professional de referència i l’informa dels recursos que pugui necessitar, així com del funcionament del centre i les normes bàsiques del mateix.  També informa sobre els drets i deures dels usuaris i del propi centre.

Participa activament en el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU), que ofereix una atenció personalitzada. Dóna resposta a totes les inquietuds i suggerències que es plantegen, i fa l’estància més còmoda al pacient i a la seva família.

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea de treball social.

ResidenciaServeis05

PSICOLOGÍA:

Comptem amb una psicòloga, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:30hrs, que s’encarrega de realitzar avaluacions, test, informes i seguiments psicològics en l’àrea cognitiva, afectiva i neuropsicologia. Realitza intervencions preventives i terapèutiques de manera individual i en grup, així com també atendre a les famílies dels residents.

Les seves principals funcions són: estimular i mantenir les capacitats cognitives dels residents, evitar la desconnexió de l’entorn i a l’hora promoure les relacions socials, donar seguretat i incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària (AVD), estimular la pròpia identitat i autoestima i minimitzar l’estrès o agitació que puguin tenir.

La seva feina esta enfocada a afavorir l’autonomia, la comunicació i l’adaptació social; millorant d’aquesta manera el rendiment cognitiu i funcional, així com la qualitat de vida dels pacients.

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea de psicologia.

DSC_0142DSC_0122

 

 

 

 

 

 

FISIOTERÀPIA:

Comptem amb un fisioterapeuta de dilluns a divendres de 9:00 a 17hrs, que s’encarrega de la rehabilitació i recuperació de totes les característiques funcionals dels residents amb l’objectiu de preservar l’autonomia. A l’hora s’encarrega d’avaluar i tractar les possibles alteracions. Realitza diversos tractament a través de mitjans físics, exercicis terapèutics, massoteràpia i  electroteràpia segons les característiques i patologies de cada pacient.

A més, realitza:

 • Proves elèctriques i manuals per determinar el valora de l’afectació i la força muscular.
 • Proves per determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital.
 • Ajudes diagnòstiques pel control de l’evolució

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient.

DSC_1003DSC_0991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÀPIA OCUPACIONAL:

Comptem amb una terapeuta ocupacional, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30hrs, que s’encarrega d’ aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i independència en totes les activitats de la vida diària (AVD) dels residents.

Les activitats que es treballen principalment són la psicomotriciat i l’estimulació cognitiva.

L’objectiu principal és que els residents mantinguin o millorin les seves capacitats físiques, cognitives i la seva independència per les AVD. L’activitat física ajuda a mantenir la funcionalitat a l’hora de vestir-se, caminar i realitzar la seva pròpia higiene, i així disminuir el risc de sedentarisme. Avalua, planifica i desenvolupa diverses activitats: gimnàstica adaptada, jocs de memòria, fitxes per treballar o mantenir les capacitats cognitives, l’orientació, el càlcul, tallers de cuina, manualitats, etc. Totes elles enfocades a millorar la qualitat de vida dels residents.

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea de teràpia ocupacional.

DSC_0751 - copiaDSC_0711

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL:

Comptem amb una animadora sociocultural de dilluns a divendres de 15:00 a 19hrs, que s’encarrega d’avaluar, planificar i realitzar diverses activitats adaptades a les necessitats de cada pacient, potenciant d’aquesta manera les seves relacions socials i generant una font de satisfacció i realització personal.

Manualitats, jocs de taula, tallers específics (escriptura creativa i lectura), musicoteràpia, excursions, celebracions mensuals de festes populars i aniversaris dels residents, són algunes de les activitats que realitza. Aquestes activitats no només entretenen sinó que estan pensades per estimular les capacitats cognitives i generar estats d’ànim positius. Per la qual cosa estan enfocades en millorar la qualitat de vida dels residents, afavorint la participació i la integració.

Forma part de l’equip multidisciplinari, amb el qual es reuneix un cop per setmana per la realització del Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) de cada pacient, des de l’àrea d’animació sociocultural.

DSC_0511DSC_0041

CURES ESPECIALS DE LA SALUT:

Comptem amb 4 equips d’auxiliars d’infermeria i gerocultors, de dilluns a diumenge les 24hrs. Són els encarregats de proporcionar cures al pacient i d’actuar sobre les condicions sanitàries sota la supervisió de les infermeres o la metgessa. Realitzen la dutxa i la higiene geriàtrica diària i canvi de bolquer. També fan la presa i anotació de constants diàriament.

Entre les seves funcions principals destaquen les següents:

 • Fer els llits dels residents i realitzar la seva higiene quan la seva situació física ho requereixi.
 • Distribuir i servir els àpats i donar de menjar a aquells residents que no ho poden fer fe manera autònoma.
 • Administrar medicació oral o rectal per indicació de les infermeres o metgessa.
 • Participar en l’equip multidisciplinari del centre.
 • Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació del tractament que realitzi.

DSC_0964

SERVEI DE MENJADOR:

La residencia ofereix servei de menjador (esmorzar, dinar, berenar i sopar) incloent diferents tipus de dietes adaptades a la patologia i l’estat de salut de cada pacient, sempre supervisió mèdica.

Els menús que s’elaboren són els següents:

 • Alimentació basal o normal (amb o sense sal)
 • Alimentació diabètica (amb o sense sal)
 • Alimentació Fàcil masticació (Diabètica o normal)
 • Alimentació triturada (Diabètica o normal)
 • Dietes astringents
 • Dietes hipo o hipercalòriques

Respectem tot tipus de restriccions per al·lèrgies, intoleràncies, creences religioses, ideològiques…

Comptem amb dos menjadors, un per persones autònomes i un altre per persones dependents.

DSC_0633

MECÀNIQUES SANITARIES:

Comptem amb dos equips de mecàniques sanitàries de dilluns a diumenge de 8:00 a 20hrs, que s’encarreguen de la neteja de les habitacions de la planta i de les zones comuns.

També són les encarregades de recollir en cuina els carros dels menjars i pujar-los a planta. Ajuden als auxiliars a repartir les safates dels carros i quan els residents acaben de menjar recullen i netegen el menjador de la planta. Igualment són les encarregades de gestionar els residus i reciclatge.

DSC_1076DSC_0983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVTATS COMPLEMENTARIES:DSC_0583

L‘associació “Depèn De Tu” innova implementant activitats complementaries per als nostres residents. Per això disposem de un nou espai ampli, lluminós i adaptat, ubicat a la mateixa Clínica Sant Antoni.

Els nostres experimentats professionals han dissenyat un programa enfocat en satisfer les necessitats actuals que tenen la gent gran en les àrees cognitiva, física, emocional i social. En aquet programa es treballarà de manera individual y en grups reduïts.

“Un esforç total, es una victòria completa”… “Depèn De Tu”

 

INFORMÀTICA:DSC_0120

L’objectiu del taller d’informàtica es que els nostres residents es familiaritzin amb al mon de les noves tecnologies. Mitjançant activitats dirigides i jocs virtuals, coneixerem l`ordinador i les seves funcions, aprendrem el llenguatge informàtic i realitzarem un primer contacte amb el mon d’internet i les xarxes socials.

 

 

 

 

ARTTERÀPIA:DSC_0863

És un acompanyament a la persona mitjançant l’experimentació amb distintes tècniques artístiques.

Les arts son utilitzades com a eines terapèutiques i via de comunicació, facilitant l’expressió de manera no verbal, adaptant-se a les persones, dintre de les seves capacitats i dintre de la seva història de vida personal i única, afavorint una experiència enriquidora per l’augment del benestar personal i el desenvolupament del potencial creatiu de cada persona.

 

HIDROTERÀPIA /SPA:Clinica Sant Antoni -21

La hidroteràpia te com objectiu la utilització de l‘aigua com a agent terapèutic en qualsevol estat físic o temperatura, aprofitant les seves característiques químiques, mecàniques i tèrmiques, contribuent  a l’alleujament  i curació de diverses malalties.

 

 

 

 

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS:DSC00392

La teràpia assistida

amb gossos o TAG forma part del proses integral de recuperació, incrementant la qualitat de vida del pacient. Amb el suport d’un terapeuta especialitzat en la educació canina, el resident millorarà en diferents àmbits, tant a nivell social, com físic y psíquic.

El animal es el nexe entre el pacient i el terapeuta, actuant com a element motivador i facilitador dels processos terapèutics.

 

 

 

HIPOTERÀPIA (Teràpia amb cavalls):Hipoterapia01

El contacte amb cavalls aporta facetes terapèutiques a nivell cognitiu, comunicatiu i de personalitat.

És un tractament que utilitza el moviment multidimensional del cavall i un entrenament físic especial, que es fa servir de manera terapèutica com a tractament mèdic per pacients amb disfuncions de moviment o altres malalties.