TERÀPIA OCUPACIONAL

La teràpia ocupacional és una disciplina encaminada a aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i independència en tots els aspectes de la vida diària. Es treballen les Avds bàsiques, la relació social, l’oci i les AVDs instrumentals.

El terapeuta es relaciona amb la resta de l’equip per aconseguir que la persona aconsegueixi la major qualitat de vida possible. La base del treball és realitzar una avaluació clínica dels residents, marcar uns objectius, proposar un pla de treball i fer un seguiment.

Les activitats que es treballen des del departament de teràpia ocupacional són la psicomotricitat i l’estimulació cognitiva. L’objectiu principal és que les residents mantinguin o millorin les seves capacitats físiques i cognitives i la seva independència per les AVD’s.

L’activitat física ens ajuda a mantenir la funcionalitat de les persones durant les AVD (vestit, caminar, higiene, etc) i disminueix el risc de sedentarisme (osteoporosi, HTA, caigudes, etc), durant aquest taller és fan uns exercicis dirigits per el terapeuta on es treballa la mobilitat global, amb material (pilotes, etc) o amb el propi cos.

L’activitat cognitiva ens ajuda a mantenir el funcionament cognitiu i el rendiment intel·lectual. És una peça fonamental per evitar la pèrdua de memòria associada a l’edat i l’aparició de demència. En aquest taller es fan activitats de musico teràpia, jocs de memòria, fitxes per treballar la orientació, atenció, llenguatge, càlcul, agnòsies, apràxies, etc.