HIDROTERÀPIA

Mètodes terapèutics consistents en l’aplicació externa de l’aigua al cos per procediments molt variats: banys o dutxes tant calentes com fredes, alternes, hidromassatges, banys de seient, bany de peus, etc.

Tècnica que ofereix la possibilitat de realitzar exercicis en baixa gravetat.

  • Temperatura de l’aigua: en general es considera que aquesta ha d’estar entre 34°C i 36°C, és a dir, la denominada temperatura indiferent, que inicialment provocarà una lleugera relaxació i facilitarà l’execució de la cinesiteràpia.

  • Temps de tractament: la primera sessió no hauria de durar més de 10 minuts i amb una activitat limitada; ja que el que interessa en aquesta primera sessió és observar les reaccions del pacient, per, a partir de les mateixes, adaptar la durada i intensitat del tractament, procurant evitar en tots casos arribar a la fatiga.