REHABILITACIÓ

Perquè la dependència no augmenti, i fins i tot pugui disminuir algun grau, la rehabilitació és totalment primordial. Comptem amb un responsable mèdic i nombrosos rehabilitadores que poden treballar amb el pacient en el gimnàs de l’associació, que és el de Clínica Sant Antoni, o desplaçar-se a casa de la persona que ho precisi.

Estem acostumats a realitzar tant rehabilitació activa com a passiva, és a dir, en el gimnàs, realitzant un mateix els exercicis (activa), com en el llit on el fisioterapeuta realitza els moviments sobre el cos del pacient (passiva).

Image Description

Estem especialitzats en la recuperació de persones de la tercera edat, que tenen una dependència lleu, moderada o severa. Però tant els nostres professionals, com el gimnàs i els aparells dels quals disposem poden tractar tant a joves com a esportistes.