L’ASSOCIACIÓ

L’Associació ‘Depèn de tu’ té com a finalitat principal la lluita contra la dependència, i la combat des de totes els punts possibles, utilitzant totes les eines que té al seu abast.

L’Associació ‘Depèn de tu’ entén la dependència en un sentit ampli, que reuneix tots els enfocaments. Un gran camp d’actuació és el que ofereixen les persones grans, amb una dependència derivada de l’edat, però aquesta associació treballa igualment les dependències físiques i/o mentals en persones joves i de mitja edat causades per disfuncions o patologies tant físiques com a mentals.

En molts casos les dependències vencen a l’individu, qui deixa d’intentar les accions que en un passat feia instintivament i sense cap esforç, i això es converteix en la primera batalla que ha de lliurar.

Seguir connectat amb la vida i seguir intentant-ho és un principi imprescindible per poder continuar.

Image Description

Aquesta associació motiva a les persones que s’apropin a ella perquè no abandonin la lluita diària que representa conviure amb una dependència, i posa l’accent en l’esforç personal, en la superació i en la tenacitat, i ensenya a apreciar aquestes qualitats per sobre dels resultats.

 

“Un esforç total és una victòria complerta” (Gandhi), i per això DEPÈN DE TU.