Els homes de mitjana edat que beuen més de 36 grams d’alcohol per dia poden veure accelerada la seva pèrdua de la memòria fins a sis anys més tard, segons conclou un estudi publicat aquest dimecres en l’edició digital de ‘Neurology’. D’altra banda, el treball no va trobar diferències en la memòria i la funció executiva (atenció i habilitats de raonament) en els quals no beuen, els exbebedores i els bevedors lleugers o moderats.

“Gran part de l’evidència de la recerca sobre la beguda i la seva relació amb la memòria i la funció executiva es basa en les poblacions de major edat”, señaña l’autora de l’estudi, Séverine Sàvia, de la ‘University College of London’, a Regne Unit. “El nostre estudi es va centrar en els participants de mitja edat i suggereix que beure a l’excés s’associa amb la disminució més ràpida en totes les àrees de la funció cognitiva en els homes”, afegeix.

En la recerca van participar 5.054 homes i 2.099 dones els hàbits de les quals de beure van ser avaluats tres vegades en deu anys. Una beguda es va considerar vi, cervesa o licor. Es va realitzar una prova de memòria i de la funció executiva en els participants a una edat mitjana de 56 anys i se’ls va repetir la prova dues vegades durant els següents deu anys.

L’estudi no va veure diferències en la disminució de la memòria i la funció executiva entre els homes que no bevien i els que bevien lleugera o moderadament, és a dir, menys de 20 grams. Els bevedors empedreïts van mostrar descensos en la memòria i la funció executiva d’entre un any i mitjà i sis anys més ràpid que els que consumien menys alcohol.
Buy Ciprofloxacin
order buy Nizagara online
Buy Cipro online