Alegria, interés, amor, serenitat, inspiració, gratitud, diversió. Potenciar les emocions que generen sensacions agradables i motivadores i que, a més, protegeixen la nostra salut física; l’equilibri per al benestar òptim.

La ment, les emocions i el cos estan íntimament relacionats, formant un sistema integrat, que quan es manté en equilibri dóna com a resultat una salut òptima. En aquest sistema, les emocions positives, com ara l’alegria i l’amor, ajuden a mantenir-nos sans, mentre les negatives, com ara la por i la tristesa, fomenten que emmalaltim i, per tant, coné potenciar les primeres i reduir les últimes.

Alguns estudis científics relacionen la presència de les emocions agradables o positives amb la salut i fins i tot la longevitat, i apunten a que també tenen un efecte neutralitzador de la influència física de les emocions negatives, millorant la resposta vascular, neuroendocrina o immunològica.

¿Com millorar les emocions positives? Consells per millorar cada un de les principals emocions positives en la nostra vida diària:

Alegria. Intenta mantenir-te en contacte amb persones que són importants i que realitzen activitats que permetin sentir-te segur, feliç i tranquil.

Interès. Apropi’s al dia a dia buscant l’oportunitat de posar en marxa els seus potencials i habilitats i així disposar de nous reptes per gaudir d’aquestes petits o grans èxits que el motiven a aprendre i buscar noves experiències.

L’amor. És l’emoció que té la seva essència en les relacions personals en el qual busquem un contacte més directe, més íntim, que descobrim experimentar sensacions a causa de la presència de la persona que està al nostre cantó.

Serenitat. És la que s’obté si un és conscient de l’acció que està fent en aquell moment (un bon àpat, un passeig), i arriba a l’experiència quan viu el prent, acompanyat de benestar, de plaer.

Inspiració. Està molt associada amb creativitat i es potencia animant a la ment que es posi en contacte amb noves persones, llocs i experiències, posant a treballar la imaginació i l’enginy.

Gratitud. Comparteixi i experimenti la sensació gratificant de ser ajudat i ajudi, oferir i rebre. Mantingui relacions personals saludables donant-se la oportunitat de satisfer recíprocament reunir-se, interactuar, les necessitats, inquietuds i il·lusions mútues.

Diversió. Forma part de la capacitat humana deixar-se anar amb l’humor, el somriure, els records agradables i els nous reptes, i sorgeix quan estàs amb altres persones i se senten capaços de proposar alguna cosa inesperada i vitalista, que que els faci gaudir, ilusionar-se i viure el present més intensament.