GARANTIES

Clínica Sant Antoni ofereix les millors garanties en la selecció de treballadors:

 • Candidats fiables i amb referències.
 • Processos de selecció il·limitats durant un any.
 • Seguiment de la satisfacció del client.
 • Tramitació i assessorament legal.

Image Description

ASPECTES LEGALS

Tràmits i assessorament

Clínica Sant Antoni realitza tots els tràmits derivats de la contractació de personal, així com qualsevol tipus d’assessorament legal que vostè pugui necessitar:

 • Elaboració del contracte de treball.
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Informació sobre canvis en la normativa laboral.

Assessorament legal continuat

Per facilitar-los el treball i la pèrdua de temps, Clínica Sant Antoni ofereix un servei d’assessorament i gestió laboral continuat durant tota la relació contractual. Ens encarregarem de:

 • Alta, baixes i variació de dades en la Seguretat Social en el Règim Especial de la Llar.
 • Variacions en el contracte de treball.
 • Control d’hores de treball.
 • Tramitació de salaris.
 • Realització de nòmines.
 • Càlcul de quitances i/o liquidacions.
 • Gestions necessàries en cas d’accident laboral.
 • Nous processos de selecció en cas de finalització de contracte.
 • Assessorament legal variat.