Cada mes l’equip multidisciplinari del centre organitza diferents sortides al supermercat i al parc, així com també durant l’any s’organitzen diferents excursions programades, amb l’objectiu de satisfer els desitjos i motivacions dels nostres residents, que alhora els permeten guardar contacte amb el que succeeix en l’entorn.

Aprofitem per agrair a tots els professionals del centre, als familiars, voluntaris i amics pel vostre afecte, participació i col·laboració en totes les nostres excursions i sortides.